Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Τα όρια ανάμεσα στη Συμβουλευτική, όταν αυτή εξετάζεται σε αυστηρά ψυχολογικά πλαίσια, και την Ψυχοθεραπεία δεν είναι απόλυτα σαφή.

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής τους, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από τους ειδικούς επιστήμονες αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που τις διαφοροποιούν, όμως, δεν συμφωνούν όλοι ότι αυτά διαμορφώνουν σαφή διαχωρισμό ανάμεσά τους.

Σύμφωνα με τον Super, η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία συνίσταται στο ότι η πρώτη προσπαθεί να βρει τις θετικές πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου για να τις ενισχύσει, ενώ η δεύτερη εξετάζει τι είναι λανθασμένο για να το διορθώσει. Η ίδια αντίληψη υπάρχει και στη θέση που υποστηρίζει ο Tyler, ο οποίος γράφει: «Στόχος της Ψυχοθεραπείας είναι κατά κάποιο τρόπο η αλλαγή της προσωπικότητας, ενώ η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία υποστηρικτικής βοήθειας, η οποία δεν επιδιώκει να αλλάξει το άτομο, αλλά να το κάνει ικανό να χρησιμοποιήσει τις δικές του δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της ζωής του».

Ορισμένοι, όμως, διατυπώνουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον ισχύουν όλα αυτά, αφού κατά την άποψή τους, η μετάπτωση του ατόμου από μια κατάσταση αδράνειας ή αδυναμίας αντίδρασης σε κατάσταση ενεργούς αντιμετώπισης των προβλημάτων και των δυσκολιών της ζωής του συνιστά ήδη αλλαγή της συμπεριφοράς του.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η βασικότερη διαφορά ανάμεσα στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία είναι το γεγονός ότι η πρώτη βρίσκει εφαρμογή σε άτομα εκ των οποίων η διαταραχή της συμπεριφοράς δεν έχει φτάσει σε σοβαρή παθολογική κατάσταση, ενώ συμβαίνει το αντίθετο με την Ψυχοθεραπεία. Άλλοι θεωρούν ότι η Συμβουλευτική στηρίζεται περισσότερο στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο, έχει πελατοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και λαμβάνει χώρα σε μη ιατρικο-ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον, ενώ η Ψυχοθεραπεία βασίζεται περισσότερο σε συμπεριφοριστικές ή ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, κάνει χρήση ειδικών τεχνικών, έχει επίκεντρο το θεραπευτή και πραγματοποιείται, ως επί το πλείστον, σε ιατρικο-ψυχοθεραπευτικά περιβάλλοντα.

Αλλά και οι διακρίσεις αυτές είναι σχετικές. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η Συμβουλευτική χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται και στην Ψυχοθεραπεία. Σε άλλες, πάλι, περιπτώσεις η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση αξιοποιεί τα μέγιστα τη σχέση  θεραπευτή και ασθενούς.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κασσωτάκης, Μ.Ι. (2004). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δρδανός. 

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.