Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Είναι ένα είδος συμβουλευτικής που έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων στα διάφορα προβλήματα επαγγελματικής, διαπροσωπικής, σεξουαλικής φύσης ή σε θέματα υγείας που ενδέχεται να παρουσιαστούν και στον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Επίσης στοχεύει στην πρόληψη της εμφάνισης ενός συμβάντος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ανθρώπους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί για την πρόληψη προβλημάτων και την ανάπτυξη τρόπων αντιμετώπισής τους σε ευρύτερη κλίμακα, δε διαφέρουν καθόλου από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ατομική θεραπεία. Γίνονται βέβαια κάποιες προσαρμογές ώστε να μπορέσουν οι μέθοδοι αυτές να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προληπτικής συμβουλευτικής είναι: (i) ότι σχεδιάζεται για να ωφελήσει ανθρώπους που δε ζήτησαν κάποια συγκεκριμένη βοήθεια, (ii) ότι σχεδιάζεται για να βοηθήσει μεγάλο αριθμό ατόμων, (iii) τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι έμμεσα, (iv) αυτό-διαιωνίζεται, με την έννοια ότι δημιουργεί τρόπους που εξασφαλίζουν τη συνέχιση, της επίδρασής της και (v) μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές βασικών κανόνων ή οργανωτικών δομών, ώστε να γίνουν πιο δίκαιοι και ευχάριστοι για τους ανθρώπους. Γιατί είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν και λειτουργούν με βάση κάποιους κανόνες που αμφισβητήθηκαν ποτέ, οι οποίοι όμως επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους αμείβονται ή τιμωρούνται οι προσπάθειές τους. η προληπτική συμβουλευτική λοιπόν, στοχεύει και στην επανεξέταση αυτών των κανόνων, και ενδεχομένως, στην τροποποίησή τους προκειμένου να ωφεληθεί μια μερίδα ανθρώπων.

Η προληπτική συμβουλευτική περιλαμβάνει, για παράδειγμα, προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία έτσι ώστε να εξαλείψει μελλοντικές ανησυχίες και άγχη γύρω από θέματα σεξουαλικότητας και σεξουαλικών σχέσεων. Άλλοι τομείς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετίζονται με θέματα όπως η χρήση ναρκωτικών, οι επαγγελματικές επιλογές, οι δυνατότητες για συνταξιοδότηση, οι κανόνες καλής διατροφής, η εκπαίδευση παιδαγωγών και γονέων σε επιτυχέστερους τρόπους διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών, οι οικολογική ευαισθητοποίηση.

Μια άλλη προγραμματισμένη προσπάθεια προληπτικής συμβουλευτικής τονίζει την αυτογνωσία σε συνδυασμό με την επιλογή και την προετοιμασία για μελλοντική σταδιοδρομία.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2013). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο. 

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.