Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Η διευκολυντική συμβουλευτική έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποσαφηνίσει τους στόχους του και να ενεργεί υπεύθυνα και σύμφωνα με τα προσωπικά, ατομικά του ενδιαφέροντα.

Εξάλλου, ένας από τους στόχους της συμβουλευτικής είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή, η ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων και καλύτερων τρόπων λήψης αποφάσεων από τους ανθρώπους. Η έλλειψη της ικανότητας να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάποιας προβληματικής κατάστασης οδηγεί τον άνθρωπο σε μη αποτελεσματική συμπεριφορά.

Θέματα που απασχολούν τη διευκολυντική συμβουλευτική περιλαμβάνουν ακριβώς η λήψη αποφάσεων μέσω της αναγνώρισης των ατομικών δυνατοτήτων, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων σε τομείς όπως είναι η επιλογή επαγγέλματος, οι σχέσεις με τα άλλα μέλη της οικογένειας, με άλλα αγαπητά πρόσωπα, με τους συνεργάτες ή τους συμμαθητές καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς και προβλήματα που μπορεί να απασχολούν τους ανθρώπους. Ένας γενικός κανόνας, πάντως, είναι πως μια επιλογή ή μια απόφαση θεωρείται καλή, όταν ο επιλέγων έχει σκεφτεί τις εναλλακτικές λύσεις και είναι πρόθυμος και προετοιμασμένος να δεχτεί τις επιπτώσεις τις.

Πρέπει να προστεθεί ότι στη διευκολυντική συμβουλευτική παίζουν σημαντικό ρόλο μερικοί παράγοντες ή δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο συμβουλευτικός ψυχολόγος. Τέτοια είναι η κατανόηση, η κατεύθυνση, η ενσυναίσθηση και το θερμό κλίμα που πρέπει να δημιουργήσει με τον ή τους συμβουλευόμενους. Για να επιτευχθεί όμως ο κύριος στόχος της διευκολυντικής συμβουλευτικής, που είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ορθότερη διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο συμβουλευόμενος έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με θάρρος και αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία του παρουσιαστεί και μελλοντικά, θα πρέπει σε συνεργασία, συμβουλευτικός ψυχολόγος και συμβουλευόμενος να περάσουν μέσα από μια διαδικασία ανίχνευσης, κατανόησης και δράσης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2013). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο.  

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.