Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Οι έρευνες που παρουσιάζουν τη συχνότητα του φαινομένου του εκφοβισμού αναφέρουν συνήθως ποσοστά που κυμαίνονται από 5% έως και 30%.

Αυτές οι διακυμάνσεις επηρεάζονται από την ηλικία των παιδιών που εξετάζονται, τον τρόπο εξέτασης του φαινομένου (ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις), το μέγεθος και την κοινωνικοοικονομική σύσταση του δείγματος.

Οι Craig και Pepler βρήκαν ότι οι συμμαθητές εμπλέκονται, με κάποια ιδιότητα, στο 85% των επεισοδίων εκφοβισμού. Μόνο το 11% παρενέβη στα επεισόδια εκφοβισμού. Η σχετική έλλειψη παρέμβασης από τους συνομηλίκους είναι πιθανό να ενισχύσει τους θύτες, οι οποίοι μπορεί να ερμηνεύσουν τις συμπεριφορές των συμμαθητών τους ως επιδοκιμασία του εκφοβισμού.

Τα αποτελέσματα των ερευνών που μελέτησαν τις διαφορές στο βαθμό εμπλοκής στον εκφοβισμό μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι αντιφατικά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές έρευνες που καταδεικνύουν πως τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο στον σχολικό εκφοβισμό από τα κορίτσια ως θύτες, θύματα και θύτες/θύματα, ενώ άλλες έρευνες υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει σημαντική διαφορά φύλου στην άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, στις οποίες δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ποσοστού των αγοριών και των κοριτσιών που εμπλέκονται σε μορφές άμεσου και έμμεσου εκφοβισμού.

Το ίδιο ισχύει και για τις έρευνες που μελετούν τις διαφορές ως προς την ηλικία των εμπλεκόμενων στον εκφοβισμό, όπου υπάρχουν επίσης μελέτες σύμφωνα με τις οποίες δεν διαπιστώνεται καμία σημαντική διαφορά και άλλες που υποστηρίζουν πως μειώνονται τα περιστατικά εκφοβισμού με την αύξηση της ηλικίας. Στην έρευνα των Whitney και Smith βρέθηκε ότι η συχνότητα των θυμάτων του εκφοβισμού αυξάνεται με την ηλικία, αλλά η συχνότητα των δραστών μειώνεται, όπως επίσης, και ότι τα κορίτσια είναι εξίσου πιθανό με τα αγόρια να γίνουν θύματα του εκφοβισμού, ενώ έχουν τις μισές πιθανότητες να εμπλακούν στον εκφοβισμό άλλων, στοιχείο που υποστηρίζεται και από άλλες έρευνες. Επιπλέον, τα αγόρια εκφοβίζονται πιο συχνά από άτομα του ίδιου φύλου, ενώ τα κορίτσια και από τα δύο φύλα εξίσου, ενώ είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο τα αγόρια να αναφέρουν ότι εκφοβίστηκαν από κορίτσια.

Όσο αφορά στο είδος εμπλοκής στον εκφοβισμό, ενώ και τα κορίτσια και τα αγόρια θύματα λένε ότι οι άλλοι τους εκφοβίζουν μέσω πειραγμάτων για τον τρόπο που κοιτάζουν ή μιλάνε, τα αγόρια-θύματα είναι πιο πιθανό να αναφέρουν ότι έχουν υποστεί άμεση σωματική βία, όπως χτυπήματα, χαστούκια ή σπρωξιές. Τα κορίτσια-θύματα από την άλλη γίνονται πιο συχνά στόχοι λεκτικού ή έμμεσου εκφοβισμού, όπως η διάδοση φημών και σεξουαλικών σχολίων και ο αποκλεισμός από την ομάδα. Επίσης, περισσότερα αγόρια-θύτες αναφέρουν ότι κάνουν χρήση άμεσης σωματικής βίας, ενώ περισσότερα κορίτσια αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν έμμεση βία), και σε σημαντικό βαθμό περισσότερη λεκτική βία από τα αγόρια.

Σε μια σειρά ερευνών του Bjorkqvist και των συνεργατών του με δείγμα 379 παιδιών τριών ηλικιακών ομάδων (8, 11 και 15 ετών) παρατηρήθηκε πως η άμεση σωματική επιθετικότητα φαίνεται να είναι γενικευμένη μεταξύ των αγοριών από 8 έως 15 ετών. Η άμεση λεκτική επιθετικότητα εμφανίζεται εξίσου συχνά και στα δύο φύλα στην ηλικία των 15 ετών. Η έμμεση επιθετικότητα, ωστόσο, εμφανίζεται πιο συχνά μεταξύ των κοριτσιών, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως στην ηλικία των 8 ετών. Στις ηλικίες 11 και 15, είναι σαφώς πιο διαδεδομένη. Την άποψη ότι η φύση του εκφοβισμού αλλάζει με την ηλικία υποστηρίζουν και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τα οποία η σωματική επιθετικότητα τείνει να μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας, ενώ η λεκτική επιθετικότητα αυξάνεται. Επίσης, τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν γίνονται πιο ικανά στην εκδήλωση έμμεσων μορφών επιθετικότητας.

Οι μελέτες δείχνουν ότι η χρήση των έμμεσων μεθόδων εξαρτάται από την ωρίμανση και την ύπαρξη ενός κοινωνικού δικτύου που διευκολύνει τη χρήση αυτών των μέσων. Στην ηλικία των 8 ετών, η δομή των ομάδων των αγοριών και των κοριτσιών στις τάξεις δεν διαφέρουν σημαντικά. Κατά τη διάρκεια όμως των ηλικιών 11 έως 15 τα κορίτσια σχηματίζουν αυστηρότερες ομάδες και αναπτύσσουν περισσότερες φιλίες ανά ζεύγη. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τη χρήση της χειραγώγησης. Τα κορίτσια, επίσης, ωριμάζουν πιο γρήγορα λεκτικά από ό,τι τα αγόρια και αυτό πιθανότατα να διευκολύνει τη χρήση της έμμεσων μορφών επιθετικότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Andreou, E. (2000). Bully/victim problems and their association with psychological constructs in 8 to 12 year-old Greek school children. Aggressive Behaviour, 26, 49-56.

Andreou, E. (2001). Bully/victim problems and their association with coping  behaviour in conflictual peer interactions among school-age children. Educational Psychology, 21(1), 59-66.

Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. M., & Kaukiainen, A. (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. Aggressive behavior18(2), 117-127.

Craig, W. M., & Pepler, D. J. (1998). Observations of bullying and victimization in the school yard. Canadian Journal of School Psychology, 13(2), 41-59.

Givens, J. E. (2009). Does theory of mind mediate aggression and bullying in middle school males and females?.

Hayward, S. M., & Fletcher, J. (2003). Relational aggression in an Australian sample: Gender and age differences. Australian Journal of Psychology55(3), 129-134.

Sapouna, M. (2008). Bullying in Greek primary and secondary schools. School Psychology International29(2), 199-213.

Whitney, I., & Smith, P. K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools. Educational research35(1), 3-25.

 

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.