Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Πώς βιώνουν τα παιδιά την απώλεια;

Ο θάνατος ενός προσφιλούς προσώπου αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα, τα πιο οδυνηρά συμβάντα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα παιδί στη ζωή του. Η απώλεια επηρεάζει καθοριστικά τον εσωτερικό του κόσμο, τη συμπεριφορά του και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Επιπλέον καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον κόσμο μετά το τραυματικό γεγονός, καθώς και τις μετέπειτα επιλογές του. Το παιδί που βιώνει μια απώλεια χάνει την αφελή εμπιστοσύνη που έχουν τα παιδιά σε έναν κόσμο ασφαλή και χαρούμενο. Οι επιδράσεις της απώλειας είναι μακροπρόθεσμες και η διαδικασία της αντιμετώπισής της συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το θέμα του θανάτου και της απώλειας απασχολεί τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Οι υπαρξιακές ερωτήσεις, ερωτήσεις που αφορούν στο νόημα και στη φύση της ζωής, απασχολούν όλα τα παιδιά, τα οποία συχνά θέλουν να μιλήσουν για το θάνατο, ειδικά όταν βιώσουν την απώλεια  ενός κοντινού προσώπου ή ενός αγαπημένου κατοικίδιου ζώου. Συνήθως, οι ενήλικοι όταν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ερωτήσεις, προσπαθούν να αλλάξουν θέμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην επικρατούσα άποψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται αντιμέτωπα με δύσκολες καταστάσεις. Αυτά τα ερωτήματα είναι πιο απειλητικά και συναισθηματικά φορτισμένα για τα παιδιά που έχουν βιώσει μια σημαντική απώλεια. «Θα πεθάνω κι εγώ;», «Γιατί συνέβη αυτό;», «Γατί συνέβη σ’ εμένα;».

Οι απαντήσεις των ενηλίκων συχνά έχουν δύο πτυχές: μια επιθυμία να προστατέψουν το παιδί, προσφέροντάς του υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις αβάσιμες ως προς τη μελλοντική έκβαση των πραγμάτων. Οι διαβεβαιώσεις «Κανείς άλλος δεν θα πεθάνει» ή «Η μαμά δεν θα σ’ αφήσει ποτέ» μπορεί να διασφαλίζουν την ηρεμία βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν αντέχουν στη δοκιμασία της πραγματικότητας. Όταν το παιδί έρθει αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που είναι διαφορετική από τις υποσχέσεις που του δόθηκαν, εντείνονται τα άγχη και οι αγωνίες του. Επιπλέον, υποσκάπτεται η εμπιστοσύνη προς τους ενηλίκους, οι οποίοι αποτελούν την πιο σημαντική πηγή στήριξής του. Άρα το παιδί που έχει βιώσει μια τραυματική απώλεια, οι απαντήσεις που εξωραΐζουν την πραγματικότητα όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του στους ενηλίκους, αλλά μπορεί να το εμποδίσουν να εκφράσει τις αμφιβολίες και τα άγχη που το διακατέχουν.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λεονταρή, Α. (2008). Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά που πενθούν. Στο Νικολόπουλος Δ. (Επιμ.) Σχολική Ψυχολογία: Εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον, Αθήνα: Τόπος.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.