Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Το πιο τυπικό χαρακτηριστικό της διαταραχής είναι η υπερκινητικότητα. Η συμπεριφορά του παιδιού με ΔΕΠ-Υ είναι βιαστική και αδέξια. Το υπερκινητικό παιδί κινείται συνεχώς, είναι ανήσυχο και δυσκολεύεται να μείνει για πολλή ώρα σε ένα σημείο.

Συχνά μπορεί να κάνει ζημίες και να προκαλεί αναστάτωση στο περιβάλλον του. Όταν οι περιστάσεις απαιτούν να κάνουν οικονομία στις κινήσεις τους, τα παιδιά αυτά αισθάνονται εξαιρετικά άβολα, στριφογυρίζουν στην καρέκλα τους και κινούν νευρικά χέρια και πόδια. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι κινούνται περισσότερο από τους συνομηλίκους τους ακόμα και στον ύπνο. Τα παιδιά που συνήθως χαρακτηρίζονται «υπερκινητικά» από τους γονείς και τους δασκάλους είναι ιδιαίτερα κινητικά σε χώρους όπου οι περιστάσεις δεν το δικαιολογούν, όπως είναι οι δημόσιοι χώροι ή θορυβούν σε στιγμές ηρεμίας.

Η ανυπομονησία είναι επίσης ένα κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών με ΔΕΠ-Υ. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από αυτά δεν περιμένουν να ακούσουν μέχρι το τέλος τις οδηγίες που τους δίνονται προτού εκτελέσουν μια δραστηριότητα, διακόπτουν τους άλλους και συχνά βιάζονται να απαντήσουν πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση που τους απευθύνεται. Δυσκολεύονται, ακόμη, να αναβάλλουν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους και παρουσιάζουν ελάχιστη ανοχή στις ματαιώσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό σύμπτωμα της παρορμητικότητας μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα στη λύση γλωσσικών ασκήσεων, μαθηματικών προβλημάτων και στην ορθογραφία. Επίσης, πολλές φορές επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων με προκλητικό τρόπο, ενώ φαίνεται να αδιαφορούν για τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, γίνονται συχνά οξύθυμα, αντιδρούν με έντονο τρόπο και παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά.

Το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η ελλειμματική προσοχή. Ήδη από τη νηπιακή ηλικία δεν ολοκληρώνουν αυτό που αρχίζουν, καθώς δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν για πολλή ώρα σε μια δραστηριότητα και μεταπηδούν από τη μια ασχολία στην άλλη. Οι γονείς και οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι τα παιδιά αυτά δίνουν συχνά την εντύπωση ότι είναι απρόσεκτα και αφηρημένα, αφού συμπεριφέρονται σαν να μην ακούν τους άλλους όταν τους μιλούν και αδυνατούν να ακολουθήσουν οδηγίες και να φέρουν σε πέρας τις σχολικές εργασίες. Γενικότερα, αποφεύγουν εργασίες που απαιτούν προσπάθεια και συγκέντρωση.

Τα παραπάνω σημεία της διαταραχής μπορεί να είναι ελάχιστα ως απόντα, όταν το παιδί βρίσκεται κάτω από αυστηρό έλεγχο, αντιμετωπίζει κάποια καινούρια κατάσταση, ασχολείται με κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ή επιβραβεύεται συστηματικά για την καλή του συμπεριφορά.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βάρβογλη, Λ., & Γαλάνη, Μ. Μ. (2007). Η διάγνωση της διάσπασης της προσοχής: πρακτικός οδηγός. Αθήνα: Καστανιώτη.

Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2006). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.

Μάνου, Ν. (2008). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

 

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.