Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Όταν ένας εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει ένα παιδί με δυσλεξία πρέπει να γίνει δημιουργικός και να έχει υπομονή.

Ως παιδαγωγός πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την έλλειψη ενδιαφέροντος και την άρνηση του παιδιού που είναι επιβαρυμένο από ένα σύστημα εκπαίδευσης που δεν του ταιριάζει. Αυτό που πρωτίστως πρέπει να γίνει είναι η προετοιμασία της διδασκαλίας σε εξατομικευμένη βάση. Το παιδί είναι καλό να παραμένει στη φυσική του τάξη, εφόσον το επιτρέπει η φύση και το μέγεθος της δυσκολίας του. Ωφέλιμη θα ήταν ωστόσο και η παράλληλη παρακολούθηση ενός θεραπευτικού φροντιστηριακού προγράμματος κάποιες ώρες της ημέρας, όπου θα γίνεται στοχευμένη, συστηματική και εντατική άσκηση στο στάδιο που βρίσκεται ο μαθητής ανεξάρτητα από την ηλικία και τη τάξη του (Μητρακάκη, 2012).

Σύμφωνα με τη Τσεσμελή (2014), το πρόγραμμα που καλείται να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ιεραρχικούς και δομημένους στόχους, ενώ συχνά πρέπει να γίνεται συστηματικός έλεγχος της προόδου του μαθητή. Ένα πρόγραμμα για να είναι αποτελεσματικό για ένα παιδί με δυσλεξία, οφείλει να περιέχει ασκήσεις ανάλυσης της φωνολογικής και μορφολογικής δομής των λέξεων και να χρησιμοποιεί λέξεις ομόλογης φωνολογικής και μορφολογικής δομής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί ακόμη να κάνει χρήση τεχνικών εγχρωματισμού που δίνουν έμφαση στις ξεκάθαρες δομές και βοηθούν στην καλύτερη αποκωδικοποίηση των φωνημάτων και των μορφημάτων. Πρέπει να ενισχύονται οι μεταγγίστηκες στρατηγικές του μαθητή μέσα από τον προσωπικό συλλογισμό του στη δομή των λέξεων (πχ. κάρτες, κουτσό).

Επιπλέον, η χρήση δομημένων πολυαισθητηριακών μεθόδων, όπου το δυσλεξικό παιδί έχει την ευκαιρία να βλέπει, να  πιάνει και  να γράφει έχει θετικά αποτελέσματα. Η συνεχής παροχή κινήτρων για την προώθηση του μαθησιακού πεδίου του παιδιού και η δημιουργία ευκαιριών για αποκόμιση όσο γίνεται περισσότερων εμπειριών, μπορεί να οδηγήσουν το δυσλεξικό παιδί σε καλύτερη σχολική επίδοση. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως ένα συμπληρωματικό μέσω διδασκαλίας συμβάλλει στην προαγωγή βασικών σχολικών δεξιοτήτων  που συνυφαίνονται με την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά (Χιουρέα, 2012).

Σύμφωνα με την Παππά (2013), πρέπει ο εκπαιδευτικός να δώσει έμφαση στη διδασκαλία σε μικρές ομάδες και στη συνεργατική μάθηση. Ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του εκπαιδευτικού είναι τα ομαδικά παιχνίδια μέσω των οποίων το παιδί με δυσλεξία μπορεί να  ενταχθεί ψυχοκοινωνικά στο σύνολο της τάξης με ασφάλεια και σιγουριά. Επιπρόσθετα, οφείλει να διδάξει στο παιδί δεξιότητες μελέτης και αυτοδιόρθωσης και να του δίνει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες. Καθοριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης το δυσλεξικό μαθητή. Γι’ αυτό πρέπει ο εκπαιδευτικός να μάθει τους μαθητές να σέβονται τις ιδιαιτερότητές του, να είναι διακριτικοί και να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης και υποστήριξης (Παππά, 2013).

Σύμφωνα με τη Τσεσμελή (2014), για να ενισχύσει ο εκπαιδευτικός την αναγνωστική κατανόηση του παιδιού με δυσλεξία μπορεί να δουλέψει απλά λογοτεχνικά κείμενα μαζί του, όπου θα κάνουν περίληψη είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων είτε με την εύρεση της κεντρικής ιδέας κάθε παραγράφου. Για να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός τη μνήμη του παιδιού με δυσλεξία πρέπει να κάνει περίληψη της ύλης που θα διδάξει και να κάνει μια ανακεφαλαίωση στο τέλος του μαθήματος. Με αυτό το τρόπο οι πληροφορίες είναι πιθανότερο να πάνε από τη βραχεία μνήμη σε μεγαλύτερης διάρκειας μνήμη. Χρήσιμο θα ήταν εάν ο μαθητής καθόταν κοντά στο δάσκαλο, ώστε να τον βοηθά και να τον ελέγχει συχνότερα (Τσουκαλά, 2008).

 

Μητρακακη, Α. (2012). 20 κόλπα για να μάθει καλύτερα το παιδί με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες. Στη σελίδα http://dyslexiaathome.blogspot.gr

Παππά, Α. (2013). Πως μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν το παιδί με δυσλεξία; Στη σελίδα http://www.paidorama.com

Τσεσμελή, Σ. (2014). Σημειώσεις πλατφόρμας από τη τηλεδιάσκεψη. Κύπρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Τσουκαλά, Μ. (2008). Πως βοηθάμε παιδιά με δυσλεξία ηλικίας 7-13 ετών. Στη σελίδα http://www.iatronet.gr

Χιουρέα, Ρ. (2012). Αντιμετωπίζοντας την δυσλεξία. Στη σελίδα http://ilektra.weebly.com

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.