Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Παράγοντες παράνομης μετανάστευσης (παράγοντες άπωσης)

Στις χώρες καταγωγής, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και έχουν λίγες ευκαιρίες να ζήσουν ή να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους.

Ο περιορισμός της νόμιμης μετανάστευσης και των ευκαιριών απασχόλησης στο εξωτερικό καθιστά τους δυνητικούς μετανάστες ευάλωτους σε λαθρεμπόρους και διακινητές που υπόσχονται μια καλύτερη ζωή, με απώτερο σκοπό την ποικιλότροπη εκμετάλλευσή τους. Οι βίαιες συγκρούσεις, όπως στους πολέμους στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Κοσσυφοπέδιο στη δεκαετία του 1990, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκοί για την εμπορία των ανθρώπων, διότι οι έμποροι επωφελήθηκαν από την αδυναμία του κράτους, το χάος και την κοινωνική του αποσύνθεση.

Παράγοντες προσέλκυσης (παράγοντες έλξης)

Στις χώρες προορισμού, η ζήτηση για φθηνό εργατικό δυναμικό και οι εμπορικές σεξουαλικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης και της απασχόλησης, έχουν ενισχύσει την εμπορία ανθρώπων. Οι παράγοντες προσέλκυσης μπορούν επίσης να λειτουργούν στις χώρες προέλευσης. Η ζήτηση για εμπορικό σεξ σε ζώνες συγκρούσεων (τόσο από ντόπιο όσο και από διεθνές προσωπικό) έχει επιδεινώσει την εμπορία των ανθρώπων.

Εγκληματικότητα

Οι εγκληματίες, οι οποίοι αποτελούν συχνά εξειδικευμένες διακρατικές ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, επωφελούνται από την αλληλεπίδραση των παραπάνω αναφερθέντων παραγόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές καταπολέμησης της εμπορίας θα πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο τους εγκληματίες, αλλά και τις βαθύτερες αιτίες δημιουργίας του trafficking.

Είναι εμφανές ότι στις χώρες που το trafficking βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, συνυπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι σε συνδυασμό ή μη, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του. Συνεπώς, η παράνομη μετανάστευση και οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε αυτή - η αυξημένη εγκληματικότητα, η οποία συνεχίζει να υπάρχει μιας και ο κρατικός μηχανισμός είναι αναποτελεσματικός να τον ελέγξει και οι παράγοντες προσέλκυσης μιας χώρας, δηλαδή μια χώρα γίνεται πόλος έλξης για κάποιες κατηγορίες ατόμων, που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και η μετανάστευση σε μια νέα χώρα - αποτελούν ελπίδα σωτηρίας και ενός καλύτερου αύριο, μόνο που αυτό σπάνια θα συμβεί.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

UNICEF (2009).Child protection from violence, exploitation and abuse - Trafficking and sexual exploitation. Διαθέσιμο από την πηγή http://www.unicef.org.

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.