Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Η διεθνής συμφωνία για τον ορισμό της εμπορίας των ανθρώπων ή αλλιώς του trafficking, περιγράφεται από το Πρωτόκολλο του Παλέρμο του ΟΗΕ, το οποίο υπογράφηκε το 2000 στην Ιταλία, και την ορίζει ως:

 «την πρόσληψη, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, την απόκρυψη ή την παραλαβή των προσώπων, μέσω της απειλής ή της χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, της απάτης, της εξαπάτησης, της κατάχρησης εξουσίας ή της ευάλωτης θέσης με την προσφορά ή αποδοχή πληρωμών ή  προσφορά οφελών για την επίτευξη της συναίνεσης ενός προσώπου που έχει τον έλεγχο κάποιου άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευση». Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει: τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την αναγκαστική εργασία, τη δουλεία ή πρακτικές παρόμοιες της δουλείας, και την αφαίρεση οργάνων. Ενώ ο ορισμός αυτός συνέβαλλε στην επίλυση μια σειράς διαφορών σχετικά με τι ορίζεται ως trafficking, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία παραμένουν προβληματικά. Πρώτον, το Πρωτόκολλο του Παλέρμο υποθέτει ότι η εμπορία ανθρώπων περιλαμβάνει την διακίνηση των προσώπων από το ένα κράτος στο άλλο. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει σαφώς, ότι η εμπορία μπορεί να συμβεί στο εσωτερικό κάθε χώρας και ότι συχνά τα θύματα εμπορίας στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την ένταξη τους στο ρεύμα του διεθνούς trafficking.

Η αξιόποινη αυτή ενέργεια διεξάγεται από μεμονωμένες ή εγκληματικές οργανώσεις, και περιλαμβάνει συχνά στοιχεία «απειλής ή χρήσης βίας, εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, παραπλάνησης, κατάχρησης θέσεων κύρους και εξουσίας ή την εκμετάλλευση ευάλωτων θέσεων». Οι ρίζες της εμπορίας των ανθρώπων ανιχνεύονται πίσω στην εποχή της δουλείας, η οποία μέχρι αυτό το σημείο, έχει εξαλειφθεί σε όλες τις χώρες, εκτός της Μιανμάρ και της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, η δουλεία έχει πάρει μια σύγχρονη μορφή σε αυτή τη βιομηχανική τάση δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα την αναγκαστική μετανάστευση και την εργασία τουλάχιστον ενός εκατομμύριου ανθρώπων κάθε χρόνο διεθνώς. Όπως εκτιμάται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, 800.000 έως 900.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά διακινούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο, 18.000 των οποίων διακινούνται μόνο στις ΗΠΑ, και η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες και τα παιδιά παραμένουν ο πιο ευάλωτος πληθυσμός για την παράνομη διακίνηση και αντιμετωπίζουν συνεχώς το βάρος της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους παγκοσμίως. Αν και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι καταγράφονται σχεδόν ένα εκατομμύριο θύματα εμπορίας κάθε χρόνο, αυτή η εκτίμηση δεν έχει ακόμη λάβει υπόψη της την διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας, που σύμφωνα με αναφορές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, θα μπορούσε να ανέλθει στα δυόμιση εκατομμύρια θύματα ετησίως.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στατιστικά στοιχεία, είναι σαφές ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια παγκόσμια τάση που επηρεάζει αρνητικά εκατομμύρια αθώα θύματα κάθε χρόνο, η οποία ώθησε τις χώρες σε όλο τον κόσμο να προσπαθήσουν και να θέσουν ένα τέλος σε αυτό. Συμπερασματικά, το πρωτόκολλο του Παλέρμο αναφέρει συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το φαινόμενο της ανθρώπινης εμπορίας, και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ο αριθμός των θυμάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρεται σε γυναίκες και παιδιά. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης η οποία έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί μέσων των πολιτικών στρατηγικών της να δώσει ένα τέλος σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Adunola, O. (2011). Child Trafficking in Nigeria: Causes, effects and remedies.  Nigeria: EgoBooster Books. 

Guinn, D. E. (2008). Defining the problem of trafficking: The interplay of US law, donor, and NGO engagement and the local context in Latin America. Human Rights Quarterly, 30(1), 119-145.

Woodland, B. (2008). The Psychological Trauma of Modern Day Slavery: Sex Trafficking and its Impact on the Field of Psychology in Thailand. Thailand: Contemporary Perspectives.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.