Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Η πρωτογενής πρόληψη αποτελεί ένα αργό αλλά σταθερό βήμα στην σωστή διαχείριση των εργαλείων και των εφαρμογών που έχουμε στην διάθεση μας, ώστε να αποτρέψουμε την εμφάνιση πιο σοβαρών προβλημάτων στο μέλλον. Ακόμα, η πρόληψη στα σχολεία αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο εγχείρημα στην Ελλάδα και εμπλέκει τους ειδικούς ψυχικής υγείας αλλά και τα παιδιά σε ένα πιο ολιστικό πλαίσιο, αυτό της υγείας.

Ειδικότερα, η πρόληψη των διατροφικών διαταραχών στα παιδιά και τους έφηβους βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες. Λόγω της έκτασης του προβλήματος εφαρμόζονται ποικίλα προγράμματα πρόληψης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα άτομα δομούν την προσωπικότητά τους, αλληλεπιδρούν και υιοθετούν στάσεις και απόψεις.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών σε έφηβους. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 92 μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ γυμνασίου, ηλικίας 13-15 χρονών, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδα ελέγχου και πειραματική.

Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από οχτώ (8) συνολικά συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του σχολείου, εκτός από την τελευταία. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έλαβαν χώρα ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες (βιωματικές ασκήσεις εισαγωγής, ανάπτυξης, κλεισίματος) και δραστηριότητες (ομάδες συζήτησης, παρακολούθηση ταινιών, παιχνίδια) που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, στην ενημέρωσή τους σχετικά με τη φύση και τις επιπτώσεις των διατροφικών διαταραχών και στην προώθηση υγιεινών διατροφικών επιλογών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ποιοτικών δεδομένων, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα παρέμβασης απέκτησε γνώσεις σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη των διατροφικών προβλημάτων. Ειδικότερα, τα αγόρια, μετά την παρέμβαση, φάνηκε να είναι πιο ενημερωμένα σχετικά την εμφάνιση των διατροφικών προβλημάτων και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Ωστόσο, τα κορίτσια δεν σημείωσαν σημαντική διαφορά, ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος, πιθανόν γιατί είναι ευαισθητοποιημένα για το συγκεκριμένο θέμα και περισσότερο ενημερωμένα. Γενικότερα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και θα επιθυμούσε να πραγματοποιηθούν παρόμοια προγράμματα στο μέλλον.

Επιπλέον, παρόλο που η συνολική αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων δεν βελτιώθηκε σημαντικά, τα μέλη της πειραματικής ομάδας σημείωσαν ότι αναγνώρισαν θετικά στοιχεία για τον εαυτό τους μέσα από την συμμετοχή τους στην ομάδα και την συνεργασία μεταξύ των μελών. Η αλληλεπίδραση στα πλαίσια της ομάδας, σύμφωνα με τους μαθητές/τριες, είχε αντίκτυπο τόσο σε προσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εφαρμογή ομαδικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα ψυχοεκπαιδευτικών, στο σχολικό πλαίσιο, έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για την επιστημονική κοινότητα. Θα ήταν χρήσιμο, επομένως, να πραγματοποιηθούν στο μέλλον ομαδικά προγράμματα πρόληψης όχι μόνο για τις διατροφικές διαταραχές, αφού και μόνο η συμμετοχή στην ομάδα αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τους συμμετέχοντες, ώστε να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να επιλύσουν τα θέματα που τους απασχολούν.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.