Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Σε περίπτωση που εμφανιστούν κάποιες διαταραχές στην επικοινωνία,

αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους μετέχοντες, εάν ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

-Αντίληψη της διαταραχής: Διαταραχή είναι η υποκειμενική αντίληψη μιας κατάστασης και έτσι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί κατά τη γενίκευση των απόψεών μας και να γνωρίζουμε ότι η αντίληψή μας επηρεάζεται και από τις προεμπειρίες, που κατά την ενσωμάτωση νέων στοιχείων στη συμπεριφορά μας δρουν ανασταλτικά.

-Αποδεκτή κοινοποίηση της διαταραχής: Όταν μας ενοχλεί κάτι στη συμπεριφορά, στις αντιλήψεις κ.ο.κ του συνομιλητή μας, καλό είναι η γνωστοποίηση της ενόχλησης αυτής να μην εκφράζεται με κάποιες επιπλήξεις ή καταλογισμό ευθυνών στο πρόσωπό του. Σε αντίθετη περίπτωση αναγκάζουμε το συνομιλητή μας να αμυνθεί και με τον τρόπο αυτό μειώνεται η προθυμία του για συνεργασία.

-Διεργασία κατανόησης: Τα αίτια μιας διαταραχής θα έπρεπε αρχικά να αναζητούνται στον εαυτό μας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος να εμφανιστεί στο συνομιλητή μας μια στρατηγική άμυνας, ενώ ταυτόχρονα εδραιώνεται η σχέση και προωθείται η κοινή αναζήτηση των αιτιών της διαταραχής.

-Επεξεργασία λύσεων: Το κέντρο βάρους της επικοινωνίας στη φάση αυτή βρίσκεται στην παρουσίαση και διασαφήνιση των απόψεων και των δυνατοτήτων δράσης. Είναι σωστό να γνωστοποιείται είτε η αποδοχή είτε η απόρριψη αυτών, για να καθίσταται σαφής η έκβαση των συνομιλιών.

-Αποδοχή της αδυναμίας ανεύρεσης κοινής αποδεκτής λύσης: Όλα τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να επιλύονται πάντοτε. Οι ευκαιρίες, όμως, για μελλοντική διευθέτηση των προβλημάτων είναι καλό να παραμένουν ανοιχτές. 

Αν οι μετέχοντες σε μια διαπροσωπική σχέση προσανατολίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις, τότε οι πιθανές διαταραχές θα τους επιβαρύνουν σε λιγότερο βαθμό. Εάν οι διαταραχές θεωρούνται ως κάτι το φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέρος των διαπροσωπικών συγκρούσεων, η επίλυση αυτών επιτυγχάνεται ευκολότερα.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μπρούζος, Α. (2009). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής: μια ανθρωπιστική πλευρά της εκπαίδευσης (3η συμπληρωμένη και επαυξημένη έκδοση).Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.