Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 υπήρξε δραματική αύξηση των κρουσμάτων παιδικής πορνογραφίας και ιδίως στις Ηνωμένες

Πολιτείες, όπου αναγνωρίσθηκαν ως μοντέλα σε πορνογραφικό υλικό τουλάχιστον 300.000 ανήλικοι κάτω των 16 ετών, αλλά και στην Ευρώπη όπου περιοδικά όπως τα “Lolita”, “Children Love”, “Boys Intensive”, “Lolly pop” αλλά και ερασιτεχνικές ταινίες παιδικής πορνογραφίας έκαναν την εμφάνιση τους στην αγορά. Δίκτυα διακίνησης πορνογραφικού υλικού ανηλίκων υπήρχαν και πριν την εμφάνιση του διαδικτύου, με διαφορετικό ωστόσο περιεχόμενο και πιο περιορισμένη έκταση δράσης.

Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει την πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό από όλον τον κόσμο ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε και με σχετικά χαμηλό κόστος, διευκολύνει την άμεση επικοινωνία και την ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων όλων των ειδών (φωτογραφίες, ταινίες, ηχητικά αρχεία και άλλα) και επιτρέπει την παρακολούθηση σεξουαλικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης ανηλίκων από παιδόφιλους σε πραγματικό χρόνο. Η δυσκολία να οριστεί ο αριθμός των εικόνων που κακοποιούνται σεξουαλικά τα παιδιά είναι άγνωστος γιατί οι νέες μορφές πληροφόρησης και επικοινωνίας επιτρέπουν την πολλαπλή παραγωγή και διανομή τέτοιων φωτογραφιών. Οι παραγωγοί, μάλιστα, φωτογραφιών μπορούν μέσω της χρήσης του Διαδικτύου να δημιουργήσουν «παιδόφιλες κοινότητες», με λογισμικό που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί και επομένως να ανιχνευτεί. Με αυτόν τον τρόπο δεν συλλαμβάνονται και δεν αντιμετωπίζουν τον νόμο.

Σε μια έρευνα των Quayle και Jones, στην Μεγάλη Βρετανία, όπου επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα εικόνων που απεικονίζουν παιδιά να κακοποιούνται σεξουαλικά ή είναι φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου οι ερευνητές βρήκαν ότι οι πιο πολλές εικόνες απεικόνιζαν κορίτσια παρά αγόρια. Ως προς την εθνικότητα, υπήρχε συντριπτική πλειοψηφία εικόνων με λευκά παιδιά παρά με παιδιά από την Ασία, την Αφρική ή άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Όσον αφορά την ηλικία των παιδιών, τα αγόρια που απεικονίζονταν στις εικόνες ήταν πιο πιθανό να είναι προέφηβοι, παρά τα κορίτσια. Μάλιστα, στην έρευνα που διεξήγαγε ο Steel, βρέθηκε ότι το 83% των κατόχων παιδικής πορνογραφίας είχαν εικόνες παιδιών ηλικίας 6 έως 12 χρονών. Οι βιαστές ανηλίκων κατέχουν ιδιωτικό πορνογραφικό υλικό γιατί γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν περίοδοι στη ζωή τους που δεν θα έχουν θύματα να κακοποιήσουν σεξουαλικά για αυτό και βιντεοσκοπούν τις πράξεις τους. Φυσικά μέσα από την βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση μπορούν να έχουν και κέρδος πουλώντας το παραγόμενο υλικό σε άλλους παιδόφιλους.

Κατά κύριο λόγο, πολλοί δράστες χρησιμοποιούν το πορνογραφικό υλικό που κατέχουν (σε οποιαδήποτε μορφή). Το πορνογραφικό υλικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως σκληρό (“hardcore”), στο οποίο ο ανήλικος απεικονίζεται να συμμετέχει σε πραγματικές, προσποιητές, ή εικονικές σεξουαλικές δραστηριότητες, ή απεικονίζονται με χυδαίο τρόπο μέρη του σώματός του. Αντίθετα, ως πιο ελαφράς μορφής (“soft-core”) χαρακτηρίζεται το πορνογραφικό υλικό το οποίο αφορά σε ερωτικής φύσεως εικόνες του ανήλικου, γυμνού ή όχι.

Ειδικότερα, οι απεικονίσεις ανηλίκων οι οποίες θα μπορούσαν είτε γενικά, είτε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν ως πορνογραφικής φύσεως μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες. Οι ενδεικτικές, οι φωτογραφίες γυμνισμού, οι ερωτικές, οι πόζες, οι ερωτικές πόζες, οι φωτογραφίες ερωτικών στάσεων, οι φωτογραφίες ερωτικής δραστηριότητας, οι επιθετικές, οι έντονα επιθετικές και τέλος, οι σαδισμού/κτηνοβασίας.

Οι περισσότερες φωτογραφίες, σύμφωνα με τους Taylor και Quayle, είναι ερωτικών στάσεων και με μικρή διαφορά φωτογραφίες ερωτικής δραστηριότητας. Πρέπει να προστεθεί ότι στα πλαίσια της παιδικής πορνογραφίας υπάρχει έντονη έξαρση δημιουργίας «ψευδό-εικόνων» με παιδιά ή την μορφοποίηση (morphing) εικόνων με ανήλικους, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας και των γραφικών.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κιούπης, Δ. & Ιωαννίδου, Α. (Επιμ.). (2007). Η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Quayle, E., & Jones, T. (2011). Sexualized images of children on the internet. SexualAbuse, 23(1), 7-21.

Steel, Ch. (2009). Child pornography in peer-to-peer networks. Child Abuse and Neglect, 33, 560-568.

Taylor, M., & Quayle, E. (2003). Child pornography: An Internet crime. New York: Brunner-Routledge.

Tyler, R. P., & Stone, L. E. (1985). Child pornography: Perpetuating the sexual victimization of children. ChildAbuseandNeglect, 9, 313-318.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.