Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων έχει ως συνέπεια την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων, προβλημάτων συμπεριφοράς και εξαρτήσεων.

Οι συνέπειες αυτές δεν εμφανίζονται μόνο όταν οι ανήλικοι κακοποιούνται σεξουαλικά εκτός διαδικτύου αλλά και μέσα από αυτό. Συγκεκριμένα, καθώς το παιδί έχει επενδύσει συναισθηματικά στη σχέση του με το θύτη και την αντιλαμβάνεται σαν μια δυνατή φιλία, αισθάνεται θυμό όταν αποκαλύπτεται ο πραγματικός σκοπός της επαφής, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι κακοποίηση, καθώς αντιλαμβάνεται ότι έχει εξαπατηθεί και χειραγωγηθεί. Σε άλλες περιπτώσεις που το παιδί έχει εξαρτηθεί συναισθηματικά από το θύτη αισθάνεται πένθος για την απώλεια ενός στενού φίλου. Έχουν αναφερθεί ακόμα και περιπτώσεις που το παιδί είναι απρόθυμο να καταγγείλει το δράστη, ενώ μπορεί να νιώθει να είναι ερωτευμένο με τον θύτη. Επίσης, είναι πιθανό το παιδί να έχει πειστεί ότι είναι το ίδιο υπεύθυνο για τη διατήρηση της «κρυφής» σχέσης του με τον θύτη και να νιώθει βαθιά σύγκρουση και τύψεις προς τους γονείς επειδή τους αποκρύπτει τις διαδικτυακές σεξουαλικές του συμπεριφορές. Σε περίπτωση που όλα αποκαλυφθούν, το παιδί μπορεί να αισθάνεται επίσης και ντροπή προς τους συνομηλίκους και την οικογένεια καθώς νιώθει ότι εξαπατήθηκε.

Τέλος, το άγχος, η δυσαρέσκεια και ο φόβος που προκαλούνται όταν ένας έφηβος ή ένα παιδί λαμβάνει πορνογραφικό υλικό ή όταν του ζητείται να εκτελέσει σεξουαλικές πράξεις μπροστά στην βιντεοκάμερα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ενώ, σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, το άγχος του θύματος από την πιθανή διανομή των προσωπικών του φωτογραφιών ή των βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση ή ακόμα και την αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης για τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση σε παιδιά και εφήβους των Mitchell, Finkelhor και Wolak , παρατηρείται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 19% των παιδιών και των εφήβων που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο έγινε στόχος σεξουαλικής παρενόχλησης σε διάστημα ενός έτους, ένα ποσοστό 3% των σεξουαλικών παρενοχλήσεων ήταν επιθετικές, με την έννοια ότι οι παρενοχλούντες προσπάθησαν να συναντήσουν τα παιδιά και τους εφήβους εκτός διαδικτύου και μόνο το 10% αυτών των σεξουαλικών παρενοχλήσεων καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, ή σε άλλη αρμόδια αρχή. Οι περισσότεροι γονείς (69%) και νέοι (76%) δε γνώριζαν τα αρμόδια όργανα όπου θα μπορούσαν να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά.

Οι επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή αποπλάνησης είναι άμεσες και μακροπρόθεσμες για τα θύματα. Αν και  υφίστανται επιμέρους κατηγορίες των συνεπειών της παιδικής κακοποίησης ο ψυχικός πόνος που βιώνουν τα ανήλικα θύματα δεν είναι ιάσιμος εύκολα ή και καθόλου  και δεν υπάρχει  γυρισμός στην αθωότητα. Αν δεν εφαρμοστούν έγκαιρα θεραπευτικές παρεμβάσεις ο κύκλος της θυματοποίησης θα συνεχιστεί και άλλα ανήλικα θύματα θα βιώσουν τα ίδια ψυχικά τραύματα και επιπτώσεις.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Berson, I., R. (2002). Grooming Cybervictims: The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth.

Mitchell, K., J., Finkelhor, D., & Wolak, J. (2001). Risk factors for and impact of Online Sexual Solocitation of Youth. American Medical Association, 285(23), 3011-3014.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.