Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, το να πηγαίνουν σχολείο αποτελεί ένα θεμελιώδες συστατικό για μια φυσιολογική ζωή. 

Το σχολείο προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους και τους δασκάλους τους. Είναι ο τόπος όπου τα παιδιά δεν αναπτύσσουν μόνο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν εμπειρίες μάθησης τόσο στο κοινωνικό όσο και στο συναισθηματικό τομέα.

Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία διαταράσσει το ρυθμό ζωής του παιδιού. Για ένα μικρό διάστημα η ζωή του αλλάζει παντελώς. Για κάποιο μεγαλύτερο διάστημα, το παιδί και η οικογένειά του, καθώς επίσης και το σχολείο του επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές. Το σχολικό περιβάλλον προσφέρει στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο μια ευκαιρία να βιώσουν τη ζωή σαν μαθητές και όχι σαν ασθενείς. Το βάρος πέφτει στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής μέσα στο νοσοκομείο, έτσι ώστε το παιδί της προσχολικής ηλικίας να περάσει με τη μικρότερη δυνατή ψυχολογική επιβάρυνση το διάστημα της νοσηλείας του.

Οι σκοποί του προγράμματος προσχολικής αγωγής έχουν σαν κοινή επιδίωξη να δώσουν την αίσθηση της καθημερινής ζωής, μέσα σε έναν 'ζωτικό' χώρο, όπου το παιδί με τον παιδαγωγό θα μπορέσει να εκφράσει συναισθήματα, θα μιλήσει για τους φόβους που νιώθει, θα βρει τρόπους να ξεπερνά την καθημερινή πραγματικότητα που είναι τουλάχιστον ενοχλητική, εξ αιτίας του πιθανού πόνου, του φόβου για τον πόνο των συνθηκών νοσηλείας και του αποχωρισμού από τη μητέρα.

Πέρα από την εφαρμογή ενός προγράμματος που επιδιώκει καθημερινά τη δημιουργία επικοινωνίας, κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοαποδοχής, κατανόησης και συναισθηματικής επαφής, τόσο ανάμεσα στο νηπιαγωγό και στα παιδιά όσο και μεταξύ τους, μέσα από διαδικασίες έκφρασης και χαλάρωσης, με το παιχνίδι, το παραμύθι, την αναπαράσταση ρόλων, τη ζωγραφική, προβάλλει η αναγκαιότητα μάθησης, γνωστικής καλλιέργειας και ανάπτυξης. Έτσι, δίνεται στο παιδί, στο βαθμό που είναι εφικτό, η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων που έχει η αρρώστια στην ψυχική του υγεία και βοηθείται να αντιμετωπίσει την ένταξή του στη ζωή, χωρίς το φόβο ότι έχει μείνει πίσω σε πολλά.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αντωνοπούλου, Ξ. (1992). Προσχολική αγωγή του παιδιού μέσα στο νοσοκομείο. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής, Θεσσαλονίκη.
Armstrong, F., & Horn, M. (1995). Educational issues in childhood cancer. School Psychology Quarterly, 10 (pp: 292-304).
Sullivan, N. (2004). Childhood leukemia and school. In D.C. Nanci A. Sullivan (Ed.), Walking with a Shadow: Surviving childhood leukemia (pp: 165-167). London: Praeger.

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.