Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

“Πόνος υπάρχει όποτε ο πάσχων αναφέρει ότι υπάρχει”

Η φροντίδα του παιδιού που πάσχει από μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή αρρώστια όπως ο καρκίνος, πρέπει να είναι ολιστική σε όλες τις φάσεις της νόσου. Πρέπει να περιλαμβάνει την σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση τόσο της ίδιας της νόσου όσο και των σοβαρών προβλημάτων που απορρέουν από την νόσο και την χορηγούμενη θεραπεία. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνεται ο πόνος, ένα σύμπτωμα που επηρεάζει καταλυτικά την ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του. Ο πόνος στα παιδιά με καρκίνο αναγνωρίζεται σήμερα ως σύμπτωμα σημαντικό και εξουθενωτικό που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους .Η λέξη πόνος προέρχεται από το ρήμα πένομαι που σημαίνει μοχθώ, κοπιάζω, άρα  ο πόνος  ισοδυναμεί με σκληρή εργασία, μόχθο. Το ουσιαστικό άλγος ετυμολογικά συνδέεται με το ρήμα αλέγω που σημαίνει μεριμνώ, φροντίζω, άρα με την λέξη άλγος αποδίδεται ο σωματικός ή ψυχικός πόνος, δοκιμασία.

Έτσι λοιπόν, πόνος είναι οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως «πόνος» από το πρόσωπο που έχει ή είχε την εμπειρία του. Πόνος υπάρχει όποτε ο πάσχων αναφέρει ότι υπάρχει. Είναι η δυσάρεστη εμπειρία των αισθητηρίων οργάνων και του συναισθήματος που συνοδεύεται από πραγματική ή ενδεχόμενη βλάβη των ιστών ή περιγράφεται με όρους που σημαίνουν βλάβη. Ο πόνος είναι πάντοτε υποκειμενικός, είναι ό,τι το παιδί περιγράφει ως δυσάρεστο συναίσθημα και όχι ό,τι οι άλλοι πιστεύουν ή ερμηνεύουν, υποβαθμίζει τη ζωή αυτού που πονάει. Επομένως πόνος στο παιδί είναι ό,τι υποβαθμίζει τη ζωή του αλλά και τη ζωή όσων το φροντίζουν. Το κάθε άτομο μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη λέξη «πόνος» δια μέσου εμπειριών που σχετίζονται με κάκωση σε πρώιμη ηλικία (International Association of Study of Pain –ΙΑSP Pain/1979). Συμπερασματικά, θα λέγαμε, πόνος είναι η δυσάρεστη αισθητική και συγκινησιακή υποκειμενική εμπειρία.

Ο πόνος στα παιδιά με καρκίνο μπορεί να οφείλεται στη νόσο, στη θεραπεία για τη νόσο και τις παρεμβάσεις για τη διάγνωση ή θεραπεία της νόσου (Μπάκα και συν., 2006), και επηρεάζεται από ένα σύνολο ψυχολογικών παραγόντων. Μερικοί απ' αυτούς περιλαμβάνουν την ερμηνεία που το άτομο δίνει στο πόνο του, την προσοχή που επικεντρώνει σε αυτόν, το άγχος και την αίσθηση ελέγχου που πιστεύει ότι μπορεί να ασκήσει πάνω στον πόνο, τις προσδοκίες που έχει σχετικά με τις επιπτώσεις του, τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του πόνου και τη στάση του ατόμου απέναντί του.

Οι ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση πόνου είναι η ηλικία, η ωριμότητα και εξέλιξη, η προσωπικότητα, η οικογένεια και οι δεσμοί, ο κοινωνικός περίγυρος, η θρησκευτική παράδοση και η προηγηθείσα εμπειρία πόνου.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπάκα, Μ., Δογάνης, Δ., Βασιλάτου-Κοσμίδη, Ε. (2006). Ο πόνος στο παιδί με καρκίνο. Ανακοίνωση στο 2ο και 3ο Σεμινάριο ψυχοκοινωνικής στήριξης του παιδιού με καρκίνο και της οικογένειάς του (2002, 2004).
Παπαδάτου, Δ. & Αναγνωστόπουλος, Φ. (1999). Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας (5η Έκδ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.