Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Η αντίληψη που έχει το παιδί για την ασθένεια σε σχέση με το γνωστικό επίπεδο ανάπτυξης.

Για να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη του παιδιού για πληροφόρηση αναφορικά με τα ιατρικά θέματα είναι πρώτα απ' όλα σημαντικό να γίνει κατανοητή η αντίληψη των παιδιών σχετικά με την ασθένεια, τις επιπτώσεις της και τη θεραπεία που διαφέρει από αυτή των ενηλίκων (Eiser, 2004).

Τα μικρότερα παιδιά, που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει τη λογική σκέψη (όπως οι έφηβοι και οι ενήλικες) αλλά σκέφτονται εγωκεντρικά, μπορεί να νιώσουν υπεύθυνα για αυτό που τους συνέβη και βιώνουν ως τιμωρία τις θεραπείες και τις επισκέψεις στο γιατρό. Τα παιδιά έχουν μία μαγική σκέψη και έναν διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των καταστάσεων και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δίνονται επαρκείς εξηγήσεις για ό,τι συμβαίνει (Τριανταφύλλου, 1992). Συγκεκριμένα, σε έρευνα που βασίζεται στη γνωστική προσέγγιση του Piaget βρέθηκε ότι παιδιά ηλικίας 2 έως 6 χρονών περιγράφουν την ασθένεια με όρους μεμονωμένων γεγονότων που συνδέονταν με τη δική τους εμπειρία. Σε ηλικία 7 έως 11 χρονών τα παιδιά θεωρούν τη φύση της ασθένειας τους κολλητική και πιστεύουν ότι αρκεί μια επαφή ή ένα άγγιγμα για να μεταδοθεί. Τέλος, τα παιδιά ηλικίας 11 χρονών καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών αιτίων της ασθένειας, δέχονται ότι η αρρώστια έχει πολλαπλές αιτίες και τελικά καταλαβαίνουν τη σχέση μεταξύ σωματικής και ψυχολογικής ευεξίας (Eiser, 2004).

Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι όταν οι πληροφορίες που δίνονταν στα παιδιά σχετικά με την ασθένειά τους, ήταν σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξής τους, η κατανόησή τους ήταν εμφανώς καλύτερη. Έτσι, παιδιά που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης και έτειναν να υπεργενικεύουν τις ιδέες τους σχετικά με την κολλητικότητα της ασθένειας, επωφελήθηκαν περισσότερο από πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Παρόμοια, πληροφορίες σχετικές με τη βιολογική βάση της αρρώστιας και της εξέλιξής της ήταν περισσότερο βοηθητικές για παιδιά του σταδίου της συγκεκριμένης λογικής σκέψης. Η κατανόηση των παιδιών επηρεαζόταν τόσο από το είδος των πληροφοριών που λάμβαναν, όσο και από το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης. Έτσι, παιδιά που τους δόθηκαν πιο επεξηγηματικές πληροφορίες, και ειδικά αυτά που βρίσκονταν στο λογικό στάδιο παρά στο προλογικό, έδειξαν καλύτερη κατανόηση από εκείνα που τους δόθηκαν απλά περιγραφικές πληροφορίες (Eiser, 2004).

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Eiser, C. (2004). Children with cancer, quality of life, New Jersey: LEA.
Τριανταφύλλου, Χρ. (1992). Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στην προσαρμογή του παιδιού στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής, Θεσσαλονίκη.

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.