Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Φροντίδα αποθεραπευμένων και ποιότητα ζωής μετά τον καρκίνο

  

Καθώς τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνονται, είναι σαφές ότι ένα ποσοστό των επιζώντων βιώνει κάποιες συνέπειες της ίδιας της νόσου ή της θεραπείας που απαιτείται. Αυτό το γεγονός προκαλεί κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πόσο καλά πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς για τους κινδύνους που διατρέχει η μελλοντική τους υγεία, πόσο συχνά θα πρέπει να παρακολουθούνται για αυτές τις καθυστερημένες παρενέργειες, και το είδος της μετέπειτα παρακολούθησης που θα πρέπει να τους προσφέρεται.

Με την υπόθεση ότι η έγκαιρη αναγνώριση των παρενεργειών αυτών ευνοεί την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, η συχνότητα παρακολούθησης πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εντοπίζονται τυχόν προβλήματα εγκαίρως, αλλά όχι και πολύ συχνή ώστε να μην προκαλείται άσκοπη αναστάτωση στους επιζήσαντες. Επιπλέον, το ευρύ φάσμα των παρενεργειών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση για την περίθαλψη.

Σε ένα από τα πρώτα έγγραφα που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, οι Mulhern, Wasserman, Friedman και Fairclough κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι επιζώντες, οι οποίοι παρέμειναν περισσότερο από δυο χρόνια απαλλαγμένοι από κάποια ασθένεια, παρουσίασαν προβλήματα σχετικά με το σχολείο και ανεξήγητα σωματικά προβλήματα σε συχνότητα τέσσερις φορές περισσότερο από τους συνομηλίκους τους.

Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με το ποιός, πότε ή πώς οι υπηρεσίες περίθαλψης πρέπει να οργανωθούν. Οι περισσότερες συζητήσεις σχετικά με το βέλτιστο μοντέλο συνεχιζόμενης φροντίδας επικεντρώθηκαν στα σωματικά προβλήματα, αλλά οι επιζώντες βιώνουν επίσης και ψυχολογικά προβλήματα ως συνέπεια της ασθένειας ή ακόμα και άλλα προβλήματα που συνδέονται με το άγχος για την μελλοντική τους υγεία. Η ψυχολογική στήριξη των ασθενών είναι επίσης σημαντική και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνήθους αξιολόγησης.

Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι πέντε χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας, οι επιζώντες του καρκίνου στην παιδική ηλικία έχουν έντεκα φορές αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με συνομηλίκους στο γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες (18,2 φορές), για όσους έχουν διαγνωσθεί κάτω των πέντε ετών (14 φορές), για εκείνους με διάγνωση λευχαιμίας (15,5 φορές), και τέλος για αυτούς που έχουν διαγνωσθεί με όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος (15,7 φορές). Δευτερογενείς καρκίνοι, η πιο κοινή αιτία θανάτου, μπορούν να προκύψουν μέχρι 30 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας.

Σχεδόν τα 2/3 των επιζώντων, έχουν φυσικές ή ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και σχεδόν το 25% τουλάχιστον βιώνουν μία παρενέργεια απειλητική για τη ζωή τους. Οι ανησυχίες σχετικά με τις καθυστερημένες συνέπειες αρχικά επικεντρώθηκαν σε εκείνες που συμβαίνουν εντός πέντε ετών από τη διάγνωση, αλλά καθώς τα ποσοστά επιβίωσης βελτιώθηκαν, έγινε σαφές ότι οι παρενέργειες μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή και, ενίοτε, πολλά χρόνια αργότερα.

Εκτός από τις σωματικές παρενέργειες, μπορεί οι επιζώντες να βιώσουν ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να παρακολουθήσουν το πανεπιστήμιο ως νεαροί ενήλικες. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες για εργασία και απασχόληση. Επίσης, έχουν αναφερθεί δυσκολίες στη σύναψη φιλιών και στη δημιουργία πιο προσωπικών σχέσεων. Ένα 12% των επιζώντων βιώνουν διαταραχή μετα-τραυματικού στρες (PTSD) συχνά πολλά χρόνια μετά τη διάγνωση. Υψηλοί παράγοντες κινδύνου για ψυχοκοινωνικά προβλήματα αποτελούν οι όγκοι τύπου CNS, η κατευθυνόμενη θεραπεία για αυτόν τον όγκο, οι μαθησιακές δυσκολίες και η αποτυχία αποφοίτησης από το Λύκειο.

Έτσι, η ποιότητα ζωής των επιζώντων μπορεί να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους. Οι επιζώντες ζουν με αβεβαιότητα για την μελλοντική τους υγεία, ανησυχούν για τυχόν υποτροπή και τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις παρενέργειες, και πρέπει να δεχθούν ότι θα επηρεαστούν οι φυσικές και κοινωνικές τους λειτουργίες. Μπορεί να θεραπευτούν από τον καρκίνο, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να παρευρίσκονται συχνά στο νοσοκομείο για εξετάσεις και να παίρνουν σε καθημερινή βάση φάρμακα. Μπορεί να βιώσουν περιορισμούς που να σχετίζονται με την πρωτογενή ασθένεια ή την θεραπεία της και πολλοί έχουν επίγνωση των πιθανών κινδύνων για την μελλοντική υγεία τους.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Eiser, C. (2004). Children with cancer, quality of life, New Jersey: LEA.

Eiser, C. (2007). Beyond survival. Quality of Life and Follow-up after childhood cancer. Journal of Pediatric Psychology, 32, 1140 – 1150.

Mertens, et al. (2001). Late mortality experience in five-year survivors of childhood and adolescent cancer: The Childhood Cancer Survivor Study. JournalofClinicalOncology, 19, 143–152.

 

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.