Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Επανένταξη στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον

 

Επανένταξηστοσχολικό περιβάλλον

 

Η επανένταξη στο σχολείο είναι ένα κρίσιμο και ουσιώδες μέρος της φυσιολογικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης όλων των παιδιών που πάσχουν από μια χρόνια και απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια. Τα παιδιά αυτά, όχι μόνο δικαιούνται να πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά θα πρέπει να παροτρύνονται να επιστρέφουν πλήρως στην φυσιολογική σχολική ζωή. Σύμφωνα με τον Spinelli, «η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο δεν είναι σημαντική μόνο για τη διατήρηση της συνέχειας στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους, αλλά λειτουργεί καθησυχαστικά και επιβεβαιωτικά για τους ασθενείς και οι γονείς προσδοκούν έτσι ότι η ζωή τους θα συνεχιστεί, ότι θα έχουν μέλλον».

Δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στο προσωπικό του νοσοκομείου και τους δασκάλους του «κανονικού» σχολείου του παιδιού θα πρέπει να είναι ανοιχτοί. Το προσωπικό χρειάζεται να επεξηγήσει την ειδική κλινική κατάσταση του παιδιού στους δασκάλους, καθώς  και να είναι πρόθυμο να εξηγήσει την ασθένεια στους συμμαθητές του παιδιού. Οι δάσκαλοι είναι απαραίτητο να διαβεβαιώνονται ότι ο ρόλος τους είναι να διδάσκουν και ο ρόλος του νοσοκομείου να θεραπεύει, καθώς αυτό τους απελευθερώνει από περιττές στενοχώριες, άγχος ή κατάθλιψη σχετικά με τα σωματικά προβλήματα του παιδιού. Θα πρέπει επίσης να γίνονται στους δασκάλους προτάσεις σχετικά με τρόπους βοήθειας για την ένταξη του παιδιού στο σχολείο, όπως οι επισκέψεις ολόκληρης της τάξης στο άρρωστο παιδί. Επιπλέον, είναι καλό να δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου το παιδί θα αισθάνεται ελεύθερο να εκφράσει τις αγωνίες του.

Τέλος, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει διδακτικές μεθόδους που βοηθούν το παιδί με καρκίνο να διατηρεί την επαφή του με τους συμμαθητές του ακόμα και όταν είναι άρρωστο στο σπίτι (π.χ. φαξ, τηλέφωνο, οπτικά ή ακουστικά μαθήματα).

Τα παιδιά με καρκίνο ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες θεραπείες. Είναι αρμοδιότητα του νοσοκομείου ή της σχολικής ομάδας να καθορίσουν τις σχολικές ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού μέσω των διαφορετικών εκπαιδευτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για αυτόν τον σκοπό, και να θέσουν σε εφαρμογή ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εάν το παιδί χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια.

Η επανένταξη του παιδιού με καρκίνο στο σχολείο είναι ένα ουσιώδες και απαραίτητο τμήμα του προγράμματος ολοκληρωμένης θεραπείας. Ξεκινά κατά την διάρκεια της περιόδου της διάγνωσης, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της περιόδου της θεραπείας και παρατείνεται και μετά την ολοκλήρωση της. Μόνο η συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια, την ομάδα φροντίδας και τους εκπαιδευτικούς, με την συμβολή ενός καλά δομημένου προγράμματος, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού.

 

Επανένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον

 

Η μακρόχρονη απουσία του παιδιού από το σχολείο και την παρέα με τους συνομηλίκους του, καθώς επίσης και οι αλλαγές στην εξωτερική του εμφάνιση εξ αιτίας της ασθένειας, μπορεί να προκαλέσουν ειρωνικά σχόλια και «πειράγματα» από τα άλλα παιδιά, οδηγώντας το παιδί σε κοινωνική απομόνωση.

Για να διευκολυνθεί η επανένταξη στην κοινωνία, όλοι αυτοί που σχετίζονται με την φροντίδα του παιδιού με καρκίνο (ιατρικό, ψυχολογικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό) χρειάζεται να επικεντρωθούν στο να το προετοιμάσουν για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας για το οποίο είναι ικανό, παρά να καλλιεργούν την υπερπροστασία, η οποία οδηγεί σε συνεχή εξάρτηση.

Ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη του παιδιού σε έναν ικανό ενήλικα, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στη μελλοντική του εργασία και στις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Συγκεκριμένα, η κατάσταση σχετικά με τα ποσοστά γάμου είναι ασαφής, διότι διαφορετικές έρευνες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Οι επιζώντες έχουν χαμηλότερα ποσοστά γάμου και υψηλότερα ποσοστά διαζυγίου σε σχέση με τα αδέρφια τους ή το γενικό πληθυσμό. Αυτές οι διαφορές είναι πιο έντονες για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Από την άλλη, καμία διαφορά δεν αναφέρθηκε σε άλλες έρευνες ως προς τα ποσοστά γάμου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Συμπερασματικά, η επανένταξη του παιδιού στην κοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό στόχο που καθορίζει την ποιότητα ζωής του, ωστόσο είναι δύσκολο να επιτευχθεί και απαιτεί τη συνεργασία  τόσο του ίδιου του παιδιού και των γονιών, όσο και των ειδικών.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας, (1997). Οδηγίες για σχολείο/εκπαίδευση. Πρόσβαση στις 20 Φεβρουαρίου 2009, http://www.floga.org.gr.

Eiser, C. (1998). Practitioner review: long-term consequences of childhood cancer. Journal of Child Psychology Psychiatry, 39(5), 621-633.

Eiser, C. (2004). Children with cancer, quality of life, New Jersey: LEA.

Penn, A. (2008). Quality of life in long-term survivors of childhood cancer. In Gibson F., & Soanes L.(Eds.), Cancer in Children and Young People (pp:397-401). England: Wiley & Sons, Ltd.

Ramholt, B. (1999). Πώς το σχολείο μπορεί να γίνει χώρος επιτυχίας για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και τα αδέρφια τους. Πρακτικά Συμποσίου με θέμα: Όταν η αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή (Επιμ. Έκδ., Νιλσεν, Μ. & Παπαδάτου, Δ.).

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.