Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Προστατευτικά μέτρα για το παιδί στο νοσοκομείο και υποστηρικτική φροντίδα

Μια σειρά από προστατευτικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε το παιδί να βιώσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο με το λιγότερο δυνατό κόστος. Το κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον (συνθήκες χώρων που να το καθησυχάζουν και να το ηρεμούν) και η συνεχής παρουσία των γονιών είναι καθοριστικής σημασίας.

Το υποστηρικτικό περιβάλλον αφορά καταρχήν, τη κατάσταση του κτιρίου: αναμφισβήτητα καθαρό, λειτουργικό, αλλά διατηρώντας τη γνώριμη όψη παλιού σχολείου ή παιδικού σταθμού. Επίσης, όσον αφορά το προσωπικό πρέπει είναι φιλικό και να υπάρχουν μεγάλες αίθουσες που να επικρατεί μια ήρεμη οικογενειακή ζωή.

Παρά τη μόνιμη παρουσία νοσοκόμων και γιατρών, είναι σημαντικό να δίνεται στους γονείς η δυνατότητα να μπορούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας να το βοηθούν στο φαγητό του, στο μπάνιο του και σε όλες τις άλλες ανάγκες του.

Επιπλέον, θα πρέπει τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να μπορούν να βλέπουν τηλεόραση ή να παίξουν σε μια μεγάλη αίθουσα, είτε μεταξύ τους, αν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, είτε με διάφορα παιδαγωγικά παιχνίδια. Έτσι, όλοι θα συμβάλλουν για να δημιουργηθεί για τα αρρώστα παιδιά ένα κλίμα στοργής και ασφάλειας.

Η υποστηρικτική φροντίδα για τα παιδιά με καρκίνο παρέχεται από την πρώτη ημέρα και επεκτείνεται σε όλη την οικογένεια, προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ζωής και να συμβάλει στη διατήρηση της ευημερίας του παιδιού κατά τη διάρκεια τόσο της θεραπείας όσο και μετά. Η περίθαλψη αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την πρόγνωση και το τελικό αποτέλεσμα.

Στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, το παιδί αναζητά στήριξη από τους γονείς, τους οποίους θεωρεί παντοδύναμους και ικανούς να το προστατεύσουν από κάθε δυσκολία. Γι' αυτό, η παρουσία του γονιού κατά τη διάρκεια της νοσηλείας είναι εξίσου απαραίτητη για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία συνήθως δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι ενδεχόμενη προσωρινή απουσία της μητέρας δεν σημαίνει ότι τα έχουν εγκαταλείψει στον απειλητικό χώρο του νοσοκομείου.

Για να είναι αποτελεσματική η συναισθηματική στήριξη του παιδιού, είναι σημαντικό να περιλαμβάνει και τη φροντίδα της οικογένειάς του. Κατά την περίοδο της νοσηλείας, η σχέση του προσωπικού με τους γονείς μπορεί να αξιοποιηθεί, όταν αναγνωρίζεται και διευκρινίζεται ο συγκεκριμένος ρόλος και τα καθήκοντα που μπορεί να αναλάβει ο γονιός ο οποίος αντιμετωπίζεται ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας που παρέχει φροντίδα στο παιδί. Παράλληλα, στα πλαίσια μιας συλλογικής συνεργασίας, το προσωπικό υγείας μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει το γονιό σε γενικότερα θέματα προληπτικής ιατρικής (εμβόλια, οδηγίες διατροφής, υγιεινής διαβίωσης κ.λπ.) και ψυχικής υγείας (θέματα διαπαιδαγώγησης, εποικοδομητικής αντιμετώπισης του παιδιού κ.λπ.), συμβάλλοντας θετικά στη γενικότερη εξέλιξή του.

Ο ρόλος των νοσοκόμων κατά την περίοδο αυτή είναι μοναδικός, αφού αναπτύσσουν μια στενή σχέση με το παιδί και ιδιαίτερα με τη μητέρα του, καθώς είναι υποστηρικτικοί και ενημερωτικοί ταυτόχρονα. Οι νοσηλευτές είναι ο καλύτερος  σύνδεσμος  μεταξύ της οικογένειας και του ιατρικού προσωπικού. Είναι πάντα έτοιμοι να ακούσουν και να μεταδώσουν σημαντικές πληροφορίες, κάτι που συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού.

Υποστηρίζεται έντονα πως η ποιότητα ζωής του παιδιού διατηρείται καλύτερα αν μπορούν να διατηρηθούν οι καθημερινές δραστηριότητες του. Η συνέχεια του σχολείου ενώ βρίσκεται σε θεραπεία, και όποτε η υγεία του παιδιού και η κατάστασή του το επιτρέπει, επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του δημοτικού σχολείου στην πτέρυγα. Η δασκάλα ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση του παιδιού ώστε να ξέρει τι και πότε να το περιμένει.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Goldman, A. (1998). ABC of palliative care: Special problems of children. British Medical Journal, 316 (pp: 49-52).
Καραγιαννάκη, Ι. (1992). Εισαγωγή στην ομάδα εργασίας πάνω στην προσαρμογή των παιδιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής, Θεσσαλονίκη.
Παπαδάτου, Δ. & Αναγνωστόπουλος, Φ. (1999). Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας (5η Έκδ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Rossant, L. (1984). Η νοσηλεία των παιδιών στο νοσοκομείο (Β. Χριστοδούλου, Μεταφ.) (εκδ.1999). Αθήνα: Χατζηνικολή.
Vasilatou-Kosmidis (1998). Supportive care in children with cancer. Our experience at "A.Kyriakou" children's hospital in Athens, Greece. Support Care Cancer, 6: 4 – 7.

 

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.