Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται σε μη ρεαλιστικές θεωρήσεις για τη ζωή τους, καθώς ζουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο προκαταλήψεις, οι οποίες δρουν αρνητικά στο σχηματισμό της αυτοαντίληψής τους. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να προσάπτουν χαρακτηρισμούς και ταμπέλες στα άτομα με αναπηρία, κάτι που δεν τους αφήνει ανεπηρέαστους.

Πιο ευάλωτα είναι συνήθως άτομα τα οποία σαν χαρακτήρες είναι ανασφαλείς. Η σκληρή αυτή αντιμετώπιση ωθεί τα άτομα με αναπηρία να συνειδητοποιήσουν περισσότερο την κατάστασή τους και να αποκτήσουν τη νοοτροπία του αναπήρου.

Με βάση τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας, υπάρχουν τρία είδη στάσεων των αναπήρων απέναντι στην αναπηρία τους: η ενταγμένη, η αμφιθυμική και η μη ενταγμένη. Η πρώτη αναφέρεται στα άτομα τα οποία έχουν μια συναισθηματική και ορθολογική επεξεργασία της αναπηρίας, ενώ ταυτόχρονα την αποδέχονται. Τα άτομα που έχουν μια αμφιθυμική στάση, διατηρούν ανάμεικτα συναισθήματα απέναντι στην αναπηρία τους, θετικά και αρνητικά. Η μη ενταγμένη στάση χαρακτηρίζεται από  αρνητική σχέση και μη αποδοχή της αναπηρίας.

Πολλά άτομα με αναπηρίες καταβάλλονται με την ιδέα ότι είναι ανάπηροι με αποτέλεσμα να θεωρούν την αναπηρία τους ως το βασικότερο χαρακτηριστικό τους. Υπάρχουν όμως και άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν την κατάσταση σαρκαστικά ή κυνικά. Η στάση των ατόμων απέναντι στην αναπηρία τους θα καθοριστεί από τη δομή της προσωπικότητάς τους, τη στάση του περιβάλλοντος και της οικογένειας καθώς και τη σημασία που έχει η αναπηρία για τον ίδιο τον ανάπηρο. Παιδιά που αισθάνονται ότι οι γονείς τους δεν περιμένουν πολλά από αυτά, νιώθουν ανίκανα, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατηγορούν τον εαυτό τους για καθετί που τους συμβαίνει. Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο και την αυτοεικόνα του και σχετίζονται με την τυπολογία της αναπηρίας είναι η ηλικία που παρουσιάστηκε η αναπηρία, ο τρόπος που προκλήθηκε, η πρόγνωση για την εξέλιξή της, ο βαθμός στον οποίο είναι εμφανής και η φύση των λειτουργικών περιορισμών που θέτει στο άτομο. Ακόμα, καθοριστικό ρόλο παίζει η μόρφωση, το επάγγελμα, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική θέση του ατόμου.

Συχνά άτομα με αναπηρίες νιώθουν ευτυχισμένα απλά και μόνο επειδή μπορούν και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από την αναπηρία τους. Ο τρόπος αντίδρασής τους διαφέρει. Μπορεί να προβούν σε έναν απολογισμό της παρούσας κατάστασης και του τρόπου μέσω του οποίου οδηγήθηκαν σε αυτή, γεγονός που μπορεί να συντελέσει στη διόρθωσή της. Ίσως εκλάβουν την αναπηρία ως φυσιολογική συνέπεια του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής. Ακόμη, μπορεί να μην την αποδεχτούν και να αναπτύξουν επιθετικούς τρόπους συμπεριφοράς, ενδεικτικούς ενός συμπλέγματος κατωτερότητας.

Το πώς βιώνει ένα άτομο την αναπηρία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άποψη που πιστεύει ότι έχουν οι άλλοι για τον ίδιο και την αναπηρία του. Οι ομάδα των αναπήρων είναι μια ψυχολογικά ανομοιογενής ομάδα, και οι ψυχολογικές τους μεταπτώσεις επηρεάζονται άμεσα από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι μη ανάπηροι βλέπουν την αναπηρία να οδηγεί σε κοινωνική μείωση και αυτό οδηγεί τους αναπήρους σε υποτίμηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα άτομα με αναπηρία συχνά αντιλαμβάνονται την αναπηρία τους ως αιτία για όλες τις στερήσεις που βιώνουν και επομένως η αναπηρία τους λειτούργει ως δικαιολογία της αποτυχίας τους καθώς και όλων των κοινωνικών προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι πιο δυναμικοί και ενεργητικοί και οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές δομές τους δημιουργούν επιπλέον στερήσεις.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ποδηματή, Μ. (2011). Το κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον ενηλίκων με προβλήματα ακοής και η αποτύπωσή του στη γεωγραφική περιφέρεια Αττικής. Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σιούτης, Σ. (2007).  Σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα - Η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ψάλιου, Π., & Φτιάκα, Ε. (2010, Ιούνιος). Η αναπηρία στο λογοτεχνικό έργο της Αλκυόνης Παπαδάκη. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 11ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.