Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Όταν ένας εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει ένα παιδί με δυσλεξία πρέπει να γίνει δημιουργικός και να έχει υπομονή.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας

Η διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα, ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση.

Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία

Ο Κωνσταντίνος είναι 9 ετών και φοιτά στη τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου ΧΧΧ. Είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας και η ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη είναι φυσιολογική.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού
Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 17:12
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού

Στην περίπτωση του αυτισμού, τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα που έχουν προταθεί στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού του παιδιού και στη στήριξη του ίδιου και της οικογένειάς του ώστε να αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαταραχή.

Ο προσανατολισμός δίχρονων παιδιών με αυτισμό
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 23:38
Ο προσανατολισμός δίχρονων παιδιών με αυτισμό

Όλα τα έμβια όντα όπως και ο άνθρωπος έχουν έμφυτη την ικανότητα να στρέφουν την προσοχή τους στην βιολογική κίνηση.

Τα χαρακτηριστικά του παιδικού αυτισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 23:32
Τα χαρακτηριστικά του παιδικού αυτισμού

Το 1943 ο Αμερικανός ψυχίατρος Κanner χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «αυτισμός» για να μιλήσει για μια σοβαρή παθολογική κατάσταση που είχε παρατηρήσει σε παιδιά, τα οποία κόβουν κάθε σχέση με τον εξωτερικό κόσμο.

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28
Συμβουλευτική αποκατάστασης

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.

Προληπτική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 17:52
Προληπτική Συμβουλευτική

Είναι ένα είδος συμβουλευτικής που έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων στα διάφορα προβλήματα επαγγελματικής, διαπροσωπικής, σεξουαλικής φύσης ή σε θέματα υγείας που ενδέχεται να παρουσιαστούν και στον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Εργασιακή Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 15:05
Εργασιακή Συμβουλευτική

Είναι το είδος συμβουλευτικής που συναντάται στο χώρο της εργασίας. Ασχολείται με θέματα ή προβληματισμούς που έχουν οι άνθρωποι γύρω από την εργασία τους ή με προβλήματα που τους εμποδίζουν στην καλύτερη εργασιακή τους απόδοση.

Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 03 Ιουλίου 2014 14:55
Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

Η διευκολυντική συμβουλευτική έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποσαφηνίσει τους στόχους του και να ενεργεί υπεύθυνα και σύμφωνα με τα προσωπικά, ατομικά του ενδιαφέροντα.

Σχεδιασμός της θεραπείας

Κατά την αντιμετώπιση της κατάθλιψης υπάρχουν στρατηγικές για τη διαχείρισή της και συγκεκριμένες θεραπείες.

Περισσότερα...

.

Αξιολόγηση των οικογενειακών σχεδίων των σωματικά και σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών

Πολλές έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει τη ζωγραφική ως τεχνική προσέγγισης των κακοποιημένων παιδιών.

Περισσότερα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.